Skype:rongtech_1
TEL:18001811078
E-mail:rongtech@263.net
融丞首页         /         产品中心         /         应用案例         /         新闻中心         /         关于融丞         /         联系我们
上海融丞实业
Shanghai Rongcheng Industry
Tel:0086-21-64516109   Fax:0086-21-54481689
Mobile:18001811078      E-mail:rongtech@263.net
宁波工厂:宁波市宁波科技产业区沧海路68号
南京工厂:江苏省南京市江宁科技开发区高科西路268号
总公司:上海市沪闵路9120号2003室
分公司:上海市钦州南路81号1127室